Quản lý tài chính doanh nghiệp
Trang chủ » Doanh Nghiệp

Quản lý tài chính doanh nghiệp

Quản lý tài chính là việc sử dụng các thông tin phản ánh chính xác tình trạng tài chính của một doanh nghiệp để phân tích điểm mạnh điểm yếu của nó và lập các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sử dụng nguồn tài chính, tài sản cố định và nhu cầu nhân công trong tương lai nhằm tăng lãi cổ tức của cổ đông.

Công tác quản lý tài chính

Việc quản lý tài chính bao gồm việc lập các kế hoạch tài chính dài hạn và ngắn hạn, đồng thời quản lý có hiệu quả vốn hoạt động thực của công ty. Đây là công việc rất quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp bởi vì nó ảnh hưởng đến cách thức và phương thức mà nhà quản lý thu hút vốn đầu tư để thành lập, duy trì và mở rộng công việc kinh doanh.

Lập kế hoạch tài chính sẽ cho phép qụyết định lượng nguyên liệu thô doanh nghiệp có thể mua, sản phẩm công ty có thể sản xuất và khả năng công ty có thể tiếp thị, quảng cáo để bán sản phẩm ra thị trường. Khi có kế hoạch tài chính, bạn cũng có thể xác được nguồn nhân lực doanh nghiệp cần.

“Việc quản lý tài chính không có hiệu quả là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự thất bại của các công ty, không kể công ty vừa và nhỏ hay các tập đoàn công ty lớn.”

Lập kế hoạch tài chính gồm lập kế hoạch trong ngắn hạn và lập kế hoạch trong dài hạn. Kế hoạch tài chính ngắn hạn là việc lập kế hoạch về lợi nhuận và ngân quỹ công ty trong khi kế hoạch dài hạn thường mang tính chiến lược và liên quan đến việc lập các mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong vòng từ 3 đến 5 năm.


Kế hoạch tài chính ngắn hạn

Các công cụ dùng trong việc lập kế hoạch ngắn hạn thường dùng là: báo cáo thu nhập chiếu lệ, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, phân tích tình hình ngân quỹ và chiến lược giá cả. Kế hoạch tài chính ngắn hạn nên được lập theo từng tháng để có được cái nhìn sát hơn và đưa ra được biện pháp nâng cao tình hình tài chính.


kế hoạch tài chính dài hạn hay kế hoạch tài chính chiến lược

Các doanh nghiệp thường sử dụng báo cáo thu nhập chiếu lệ cho khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm. Vấn đề khó khăn đặt ra là làm sao có thể dự đoán hết được những biến động sẽ xảy ra với doanh nghiệp trong vòng mấy năm sắp tới. Các nhà quản lý sẽ dễ dàng làm được điều này theo quy trình sau:

Xác lập tốc độ tăng trưởng mong muốn mà công ty có thể đạt được. Tính toán mức vốn cần thiết để trang trải các khoản tồn kho, trang thiết bị, nhà xưởng và nhu cầu nhân sự cần thiết để đạt được tốc độ tăng doanh thu. Nhà quản trị phải dự tính được chính xác và kịp thời nhu cầu vốn để có kế hoạch thu hút vốn bên ngoài trong trường hợp ngân quỹ từ lợi nhuận không chia không đủ đáp ứng. Có 2 nguồn vốn trang trải cho nhu cầu vốn để tăng trưởng là: lợi nhuận và vay nợ.

“Nếu công ty không có đủ vốn để tài trợ cho chương trình mở rộng công việc kinh doanh thông qua tăng tồn kho, đổi mới trang thiết bị và tài sản cố định và tăng chi phí điều hành công ty thì sự phát triển của công ty sẽ bị chậm lại hoặc dừng lại hẳn do công ty không thanh toán được các khoản nợ đến hạn.”

Để tránh tình trạng này, nhà quản trị phải tích cực lập kế hoạch tài chính để kiểm soát được tốc độ tăng trưởng. Muốn thế bạn phải xác định được chính xác các nhu cầu của doanh nghiệp trong tương lai bằng cách sử dụng báo cáo thu nhập chiếu lệ trong vòng từ 3 đến 5 năm.

Trong trường hợp lợi nhuận làm ra không đủ để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng dự báo của công ty, người quản trị phải bố trí vay nợ bên ngoài hoặc giảm tốc độ tăng trưởng để mức lợi nhuận làm ra có thể theo kịp nhu cầu tăng trưởng và mở rộng. Do việc thu hút vốn đầu tư và vay nợ mất rất nhiều thời gian nên đòi hỏi nhà quản trị phải dự báo chính xác và kịp thời để tránh tình trạng gián đoạn công việc kinh doanh.


Các bước tiến hành kế hoạch tài chính ngắn hạn hiệu quả

• Xác định mục tiêu cá nhân và sự ảnh hưởng của mục tiêu cá nhân đến các mục đích tài chính của công ty để có thể điều chỉnh mục tiêu cá nhân cho phù hợp với mục đích của công việc.

• Thiết lập mục tiêu tăng trưởng, mục tiêu về lợi nhuận trên vốn đầu tư và hướng mở rộng phát triển doanh nghiệp. Những mục tiêu này phải được thể hiện bằng các con số cụ thể. Hãy sử dụng kế hoạch tài chính dài hạn để đưa ra các dự báo về lợi nhuận, doanh số và so sánh với kết quả thực sự đạt được.

• Trong quá trình lập kế hoạch, nhà quản trị nên tập trung vào các điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp và các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô và vi mô có thể ảnh hưởng đến việc đạt được các mục tiêu đã đề ra. Đồng thời phải phát triển các chiến lược dựa trên kết quả phân tích các yếu tố có liên quan (chiến lược giá, tiềm năng về thị trường, cạnh tranh, so sánh chi phí sử dụng vốn đi vay và vốn tự có…) để có thể đưa ra hướng đi đúng đắn nhất cho sự phát triển của công ty.

• Chú ý tới nhu cầu về tài chính, nhân lực và nhu cầu về vật chất hạ tầng cần thiết để hoàn thành kế hoạch tài chính bằng cách đưa ra những dự báo về doanh số, chi phí và lợi nhuận không chia cho khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm.

• Trau dối phương pháp điều hành hoạt động doanh nghiệp, nắm bắt các cơ hội về thị trường và phát triển sản phẩm mới để có thể tìm ra biện pháp tốt nhất nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động của công ty.

• Cập nhật kế hoạch tài chính thông qua các báo cáo tài chính mới nhất của công ty. Thường xuyên so sánh kết quả tài chính công ty thu được với các số liệu hoạt động của các công ty trong cùng ngành để biết được vị trí của công ty trong ngành. Tìm ra và khắc phục điểm yếu của công ty. Không ngại thay đổi kế hoạch tài chính nếu mục tiêu bạn đề ra quá thụ động hoặc vượt quá khả năng của công ty.


Quản lý vốn sử dụng thực của công ty

Vốn sử dụng thực của công ty là chênh lệch giữa tài sản hiện có của công ty và các khoản nợ phải trả, thường được gọi là vốn lưu chuyển trong công ty. Các nhà quản trị phải luôn chú ý đến những thay đổi trong vốn lưu chuyển, nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi và ảnh hưởng của sự thay đổi đó đối với tình hình hoạt động của công ty. Khi quản lý nguồn vốn lưu chuyển trong công ty, hãy xem xét các bộ phận cấu thành sau đây:

• Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt (các loại chứng khoán và tiền gửi ngắn hạn). Khi lập các kế hoạch tài chính bạn phải trả lời được những câu hỏi liên quan đến tiền mặt như : lượng tiền mặt của công ty có đáp ứng nhu cầu chi phí không? Mối quan hệ giữa lượng tiền thu được và chi phí như thể nào? Khi nào thì công ty cần đến các khoản vay ngân hàng?

• Các khoản phải thu: chủ yếu bao gồm các khoản tín dụng mua hàng cho khách hàng. Nhà quản trị phải quan tâm đến những khách hàng nào thường hay trả chậm và biện pháp cần thiết để đối phó với họ.

• Tồn kho: khoản tồn kho thường chiếm tới 50% tài sản hiện có của công ty do đó nhà quản trị phải kiểm soát tồn kho thật cẩn thận thông qua việc xem xét xem lượng tồn kho có hợp lý với doanh thu, liệu doanh số bán hàng có sụt giảm nếu không có đủ lượng tồn kho hợp lý cũng như các biện pháp cần thiết để nâng hoặc giảm lượng hàng tồn kho.

• Các khoản phải trả và các tín phiếu đến hạn chủ yếu là các khoản tín dụng mà các nhà cung cấp cho công ty hưởng.

• Các khoản vay phải trả bao gồm các khoản vay từ ngân hàng và các nhà cho vay khác. Nhà quản trị phải quan tâm đến các vấn đề như: lượng vốn đi vay có phù hợp với tình hình phát triển của công ty, khi nào thì lãi suất cho vay đến hạn trả?

• Chi phí và thuế đến hạn trả bao gồm: các khoản trả lương, lãi phải trả đối với các tín phiếu, phí bảo hiểm…

 

(Quantritructuyen.net – Theo doanhnhan360.com )

Tags: Quản lý tài chính the nao la dung Tư vấn tài chính cá nhân là gì? Quản lý tài chính giỏi cần những yếu tố gì? Mất báo cáo tài chính có việc gì không doanh nghiệp l% Những tồn tại của doanh nghiệp Tinh huong ra quyet dinh quan ly Co hoi va diem yeu ben trong doanh nghiep anh huon den thuong hieu Phong cách đàm phán của các doanh nghiệp nhật bản Su can thiet cua phan tich bao cao tai chinh nhan rang cac rui ro trong dau tu tai chinh Cach tinh don bay tai chinh Những khó khăn về cách quản lý của dollar gene quản lý doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm Canh tranh thuong hieu cua doanh nghiep nho Phan tich nguồn lực tài chính cua beline Tinh cap thiet cua viec nghien cuu nhung rui ro cua doanh nghiep Rui ro trong quan tri tai chinh doanh nghiep Tầm nhìn trong doanh nghiệp Chiến lược doanh nghiệp đi sau Ví dụ minh hoạ về dòng tiền vào của doanh nghiệp lớn hơn doanh thu Noi dung quan ly tai chinh trong cac dn Von duoc su dung va quan ly nhu the nao trong noi dung cua tai chinh doanh nghiep Tư vấn tài chính cá nhân tailieu.vn Phân tích báo cáo tài chính theo quan điểm truyền thống Những biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí tăng lợi nhuận trong doanh nghiệp Long tot cua doanh nghiep doi voi khách hang De quan ly loi nhuan anh chi phai lam gi? Danh gia khai quat tinh hinh tai chinh va nhan xet khuyen cao cua cong ty co phan Cac phuong phap phan tich bao cao tai chinh Tai chinh doanh nghiep-phai tra nguoi ban Loi ich su dụng don bay tai chinh hieu qua doanh nghiep Nội dung của phương pháp so sánh trong phân tích báo cáo tài chính Chi tieu danh gia gia tri thuong hieu cua doanh nghiep Gia tri doanh nghiep va khach hang Báo cáo tài chính có rủi ro Triet li kinh doanh cua doanh nghiep doanh nghiỆp thƯỜng Áp dỤng phƯƠng phÁp phỎng vẤn nÀo? 02- trong trường hợp doanh nghiệp không có sử dụng đòn bẩy hoạt động thì có xuất hiện rũi ro kinh doanh trong các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hay không? Muc dich va y nghia cua viec phan tich tai chinh doanh nghiep Tai lieu tham khao phan tich bao cao tai chinh cua mot cong ty Chuc nang va y nghi cua cac bang bao cao tai chinh Y nghi cua cac bang bao cao tai chinh Phuong phap phan tich tai chinh trong ngan hang thuong mai Doanh nghiệp vay vốn cần điều kiện ký quỹ gì Y nghia cac chi tieu phan tich tai chinh Phan tich bao cao tai chinh mot cach don gian Y nghia cua tai chinh trong kinh te Hạn chế của doanh nghiệp xây dựng Rui ro tai chinh thuong gap cac doanh nghiep phong hon chong Chuc nang va y nghia cua cac bang bao cao tai chinh Cac tieu chi danh gia cong viec phan tich tai chinh Cach lam bao cao tai chinh cua cac cong ty thuong mai Đòn bẩy tài chính trong kinh doanh Cách thức phân quyền trong doanh nghiệp Ý nghĩa và mục đích đánh giá khái quát tình hình tài chính Rủi ro đối với doanh nghiệp bất động sản Chức năng và ý nghĩa của các báo cáo tài chính Phan tich bao cao tai chinh luận văn đòn bẩy giá tri doanh nghiep đề tài tốt nghiệp quản trị vốn lưu động trong doanh nghiệp Don bay tai chinh la gi Cach phan tich bao cao tai chinh Y nghia va do lớn của các tỷ số tài chính Hiệu quả tài chính là gì Khai niem thuong hieu trong doanh nghiep Khi đàm phám ký kết hợp đồng quốc tế các doanh nghiệp việt nam thường gặp những thuận lợi nào Cach quan ly cua cac cong ty gia dinh nhat ban đánh giá hiệu quả đòn bẩy tài chính Phan tich 5 luc luong canh tranh trong ngay anh huong den 1 doanh nghiep cu the Văn hóa doanh nghiệp cộng lực trong công ty kiến trúc Thuc trang cua cac doanh nghiep san xuat cocacola o viet nam Y nghia phan tich tai chinh He thong quan ly thong tin trong doanh nghiep nhu the nao la hieu qua Nghệ thuật giao tiếp cho nhà quản lý thành công Tao dung thuong hieu doanh nghiep can co nhung bien phap nao Nang cao gia tri doanh nghiep bang thuong hieu Sư biến động thị trường doanh nghiệp Những người quản lý ‎ thương hiệu Giá trị doanh nghiệp Mo hinh chia khoa quan tri thuong hieu tai cac doanh nghiep Ý nghĨa phÂn tÍch tinh hÌnh tÀi chÍnh cỦa doanh nghiỆp Phan tich y nghia cac thong so tai chinh quan tri Y nghia cua viec phan tich tai chinh doanh nghiep Một số rủi ro trong báo cáo tài chính Slogan cua hoi doanh nghiep nho va vua Quan ly nhan luc trong doanh nghiep viet nam Cách tăng số lượng khách hàng cho doanh nghiệp He thong quan ly an toan sms ve quan tri rui ro Doanh nghiep vang, doanh nghiep manh, thuong hieu Làm sai lệch báo cáo tài chính trong công ty phát thanh và truyền hình giải trí sms Một khi đã xây dựng lời hứa thương hiệu, điều các doanh nghiệp cần tiến hành tiếp Muc dich cua viec phan tich bao cao tai chinh 6 mẫu số chung dành cho nhà quản lý Cach doc va hieu bao cao tai chinh nhu the nao Doanh nghiệp hay gặp những loại rủi ro Thuc trang giai phap quan ly tai chinh doanh nghiep Cac chinh sach tai chinh trong quan tri doanh nghiep Noi dung quan ly nguon nhan luc Tránh rủi ro trong quản lý QUAN TRI TAI CHINH PHAN TICH NGUON VA SU DUNG NGUON VON tài chính doanh nghiệp xay dung phong cach quan ly doanh nghiep tim hieu ve quan ly nhan vien trong mot doanh nghiep vua va nho công tác quản lý tài chính doanh nghiệp quan điểm về tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp chi tiet quan ly doanh nghiep de quan ly nguon von tot hon doanh nghiep can lam gi mau bao cao thu chi tai chinh doanh nghiep can quan ly tai chinh nhu the nao doanh nghiep vua va nho tai sao phai quan li tai chinh cua cong ty tai sao phai quan li tai chinh cua cong ty cong tac quan ly doanh thu chi phi loi nhuan cach quan ly tai chinh cua mot cong ty nhu cầu vốn của doanh nghiệp trong quản lý tài chính các báo cáo quản lý của doanh nghiệp các báo cáo quản lý của doanh nghiệp quan ly doanh thu loi nhuan lam the nao de quan ly tai chinh tot phan tich cac mo hinh to chuc quan ly cua doanh nghiep cach quan ly tai chinh doanh nghiep co hie quau cach quan ly tai chinh doanh nghiep co hie quau cach quan ly tai chinh doanh nghiep co hie quau QUAN LY TAI CHINH HIEU QUA để chuc quan ly cua doanh nghiep hie hoi doanh nghie nho va vua vietfun quan ly tai chinh cua don vi su nghiep noi dung quan ly tai chinh doanh nghiep lien he thuc te o vn ve thuc trang tai chinh doanh nghiep va giai phap nang caoquan ly tai chinh doanh nghiep
Trở về Trang chủ In trang này Lên đầu trang
Họ tên: Email:
Nội dung (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Ban biên tập website có thể sẽ biên tập nội dung phản hồi của quý vị cho phù hợp với tiêu chí chung) :
1. Exim - Sacom: Đường về một nhà
2. Doanh nghiệp Đông Nam Á gặp khó khăn
3. Tại sao doanh nghiệp lại cần email newsletter?
4. Thất bại chiến lược do đâu?
5. Vũ khí bí mật của nhà bán lẻ: Thẻ tích điểm
6. Lothamilk: Cho xong giờ nói lời cay đắng
7. "Đánh bằng báo chí" và "quấy phá đúng luật"
8. Doanh nghiệp Việt 'cô đơn' tiến ra thế giới
9. Doanh nghiệp tìm gì trong khủng hoảng?
10. Doanh nghiệp taxi tự rao bán mình
1. 10 cách tiết kiệm chi phí để tạo ra lợi nhuận
2. Các chiến lược kinh doanh!
3. Phân tích SWOT trong việc hình thành chiến lược kinh doanh
4. Làm thế nào tuyển dụng được người tài ở vị trí quản lý cao cấp?
5. Bạn biết gì về nghệ thuật đàm phán thương mại với người Mỹ?
6. 9 lý do tại sao các doanh nghiệp thất bại
7. Tiếp cận ngôn ngữ "quản lý chiến lược"
 
Tiêu điểm
 
Phản hồi nhiều nhất
 

 

Logo-BansacThuonghieu

© Copyright 2009-2014 Bản Sắc Thương Hiệu
Văn Phòng: Tầng 18, Tòa nhà Icon 4, số 243A Ä

Thiết kế logo | Nhận Diện Thương Hiệu | tấm ốp tường 3D | Tấm ốp 3D | Thuốc tránh thai | Bong da truc tiep

GEO IP Distance from